Search

Hallintohenkilöstöä

Lyhyitä henkilökuvauksia Keuruun kansalaisopiston Multian ja Petäjäveden osastonjohtajista sekä opiston toimiston henkilökunnasta. Veikko Knuutinen, Multian osastonjohtajana 1965-1987 Kirjoittanut Helena Kukkamo 2013 Opiston ensimmäiseksi yhdysmieheksi Multian kunnan alueella 1. lokakuuta 1965 alkaen valittiin Veikko Knuutinen, joka työskenteli kansakoulunopettajana kunnan keskuskansakoululla ja myöhemmin koulunjohtajana sekä peruskoulun myötä ala-asteen rehtorina. Knuutinen oli virkansa puolesta myös koululautakunnan sihteeri. Pitkää […]

Rehtoreita

Mauno Terho (1923-2001) Kirjoittanut Helena Kukkamo 2013 Kun päätös kansalaisopiston perustamisesta oli tehty, sille ryhdyttiin kiireesti valitsemaan rehtoria. Kunnanhallitus esitti valtuustolle, että kansalaisopiston johtajan toimi hoidettaisiin toistaiseksi sivutoimisena ja että tehtävään valittaisiin sellainen henkilö, jolla kansalaisopistoista annetun asetuksen mukaan olisi siihen muodollinen pätevyys. Keuruun kunnanhallitus julisti kansalaisopiston sivutoimisen rehtorin viran (johtajan sivuviran) haettavaksi 20. elokuuta […]

Luottamushenkilöitä

Kansalaisopiston johtokunta toimi vuosina 1963-1996. Johtokunnasta tuli opistolautakunta 1.4.1996 alkaen. Kuntien välisen sopimuksen mukaan sopimuskuntien valtuustot valitsevat opistolautakuntaan jäseniä seuraavas­ti: sijaintikaupunki 5 jä­sentä, Multian kunta 2 jäsentä, Petäjä­veden kunta 2 jäsentä sekä kukin valitsemil­leen jä­senille henkilö­kohtaiset varajäsenet. Valitsemistaan varsinaisista jäsenistä Keuruun kau­pungin­valtuusto nimeää puheenjohtajan, Multian ja Petäjäveden kunnanvaltuustot nimeävät vuorotel­len vaalikausittain varapuheenjohtajan. Johtokunnan / opistolautakunnan […]

Opiskelijoita

Keuruun Laulumiehet Keuruun laulumiehet vuonna 1964 Keuruun laulumiehet vuonna 1978 Laulumiehet 1990-luvulla Laulumiehet vuonna 1996 Laulumiehet vuonna 1997 Vuonna 1997 kukitettiin Laulumiehien pitkäaikainen vetäjä Pertti Wallenius. Laulumiehet vuonna 2019 Laulumiehet vuonna 2022 Keuruun Laulumiesten 60-vuotisjuhlakonsertti Kivelän koululla 7.11.2023 Keuruun Laulumiehet 60 vuotta, johtajana Annamari Toivola Keuruun Laulumiesten 60-vuotisjuhlakonsertissa 7.11.2023 esiintyi Laulumiesten kanssa Keuruttaret, Haapamäen sekakuoro […]

Opettajia

Henkilökuvauksia opiston päätoimisista opettajista Kalle Kaipiainen (1940-2016) Kirjoittanut Helena Kukkamo 2013 Keuruun kansalaisopiston ensimmäinen päätoiminen musiikinopettaja Kalle Kaipiainen syntyi Tuutarissa, In­kerinmaalla lähellä Leningradia. Suomeen hän tuli vuonna 1943. ”Jäimme rintamien väliin. Meitä ammuttiin edestä ja takaa. Isoisän kanalan pääty lensi ilmaan, ja me kaikki jouduimme junaan. Olisimme matkanneet jonnekin, kenties Siperiaankin, mutta pommitus särki radan. […]