Search

Luottamushenkilöitä

Kansalaisopiston johtokunta toimi vuosina 1963-1996. Johtokunnasta tuli opistolautakunta 1.4.1996 alkaen.

Kuntien välisen sopimuksen mukaan sopimuskuntien valtuustot valitsevat opistolautakuntaan jäseniä seuraavas­ti: sijaintikaupunki 5 jä­sentä, Multian kunta 2 jäsentä, Petäjä­veden kunta 2 jäsentä sekä kukin valitsemil­leen jä­senille henkilö­kohtaiset varajäsenet.

Valitsemistaan varsinaisista jäsenistä Keuruun kau­pungin­valtuusto nimeää puheenjohtajan, Multian ja Petäjäveden kunnanvaltuustot nimeävät vuorotel­len vaalikausittain varapuheenjohtajan.

Opiston toimiston ulko-oven edustalla portailla seisomassa yhdeksän henkilöä ja heidän edessään alempana kahdeksan henkilöä.
Opiston johtokunta ja päätoiminen henkilökunta opiston toimiston portailla1980-luvun lopulla.
Pöydän takana istuu viisi ja seisoo kuusi henkilöä. Taustalla näkyy vitriini. jossa on paljon eri kuntien viirejä.
Opistolautakunta Keuruun kaupunginhallituksen huoneessa vuonna 1997.
Kuvassa seisoo kymmenen henkilöä koululuokassa.
Opistolautakunta Multialla Sinervän koululla keväällä 2021.

Johtokunnan / opistolautakunnan puheenjohtajat

 • Vehkanen Pentti 1963-1992
 • Puurula Liisa 1993-1996
 • Permikangas Lauri 1997-2000
 • Pihlajamaa Kauko 2001-2004
 • Paananen Pentti 2005-2008
 • Korkeala Mervi 2009-2012
 • Kukkamo Helena 2013-2017
 • Nelimarkka Hanna 2017-2021
 • Rinne Maija 2021-

Johtokunnan / opistolautakunnan varapuheenjohtajat

 • Saari Voitto, Keuruu 1963-1976
 • Harjula Liisa, Keuruu 1977-1984
 • Kangas Olavi, Multia 1985-1988
 • Ahonen Tarja, Petäjävesi 1989-1990
 • Lemmetty Pirkko, Petäjävesi 1990-1992
 • Vähämäki Antti, Multia 1993-1996
 • Lemmetty Pirkko, Petäjävesi 1997-2000
 • Mertaniemi Anneli, Multia 2001-2004
 • Lehtonen Ritva, Petäjävesi, 2005-2008
 • Lemmetty Eija, Multia 2009-2012
 • Koskenranta Jari, Petäjävesi 2013-2017
 • Pienimäki Timo, Multia 2017-2021
 • Koskenranta Jari, Petäjävesi 2021-


Pitkäaikaisin puheenjohtaja Pentti Vehkanen

Kirjoittanut Helena Kukkamo (2012)

Maalattu ja kehystetty taulu vanhemmasta miehestä tummassa puvussa.
Pentti Vehkasen muotokuva, maalannut Ritva Nieminen 1993

Luottamushenkilöitä puhuttaessa nousee yksi ylitse muiden. Johtokunnan/lautakunnan ensimmäinen ja samalla pitkäaikaisin jäsen ja puheenjohtaja oli Pentti Vehkanen, joka hoiti tointaan peräti 30 vuotta. Hänet tunnettiin paitsi napakkana ja asiantuntevana puheenjohtajana, myös rauhallisena, täsmällisenä ja asioita harkitsevana ihmi­senä.

Osastonjohtaja Veikko Knuutinen tunsi puheenjohtajan hyvin: ”Pentti Vehkanen oli Juurikkaniemen sairaalan talouspäällikkö. Luottamus hänen asiantuntemukseensa kansalaisopistoasioiden hoidossa oli vahva, mistä kertoo hänen pitkä uransa puheenjohtajana. Hän oli itseoikeutettu siinä tehtävässä. Vehkanen oli innokas opistolainen ja tuli hyvin toimeen rehtori Terhon kanssa. He olivat johtokunnassa yksimielisiä lähes kaikesta.”

Kaksikon saumattomasta yhteistyöstä todistaa myös opiston kanslisti Sirkka-Liisa Uosukainen: ”Terholle sattui hyväksi aisapariksi opiston alkuvaiheista lähtien Pentti Vehkanen, johtokunnan puheenjohtaja ja talousmies. Yhdessä he osasivat luovia opistoa eteenpäin ja tehdä kauaskantoisia ratkaisuja rakentaen opistolle hyvää pohjaa ja luoden sille selkeitä toimintalinjoja. Asiallisen ja napakan asioidenhoidon avulla he rakensivat toiminnallisesti ja taloudellisesti vahvaa, kaikille kuntalaisille tarkoitettua opistoa. Pitkälti heidän ansiostaan opisto vakiinnutti paikkansa Keuruulla ja myöhemmin myös Multialla ja Petäjävedellä, mistä seuraajien on ollut helppo jatkaa.”

Perustuu Veikko Knuutisen (27.8.2012) ja Sirkka-Liisa Uosukaisen (6.6.2012) haastatteluihin