Search

Luottamushenkilöitä

Kansalaisopiston johtokunta toimi vuosina 1963-1996. Johtokunnasta tuli opistolautakunta 1.4.1996 alkaen. Kuntien välisen sopimuksen mukaan sopimuskuntien valtuustot valitsevat opistolautakuntaan jäseniä seuraavas­ti: sijaintikaupunki 5 jä­sentä, Multian kunta 2 jäsentä, Petäjä­veden kunta 2 jäsentä sekä kukin valitsemil­leen jä­senille henkilö­kohtaiset varajäsenet. Valitsemistaan varsinaisista jäsenistä Keuruun kau­pungin­valtuusto nimeää puheenjohtajan, Multian ja Petäjäveden kunnanvaltuustot nimeävät vuorotel­len vaalikausittain varapuheenjohtajan. Johtokunnan / opistolautakunnan […]