Search

1960-luku

Kirjoittanut Aune Kivimäki 2003 Opiston perustaminen Maahamme perustettiin ensimmäinen työväenopisto vuonna 1899 ja ensimmäinen kansalaisopisto vuonna 1916. Lähtökohtana oli heikoissa oloissa elävän väen elinolojen parantaminen. Opistot tarjosivat mahdollisuuden opiskella hyviä kansalaistaitoja sekä kohottaa yleissivistystä. Toiminnan alkuunpanijoina olivat kaupunkien sivistyneistö ja työväenyhdistykset. Ensimmäiset opistot palvelivatkin lähinnä kaupunkien työväen sivistystarpeita. Uudet oppilaitokset otettiin vastaan hyvillä mielin, koska […]