Search

Luottamushenkilöitä

Kansalaisopiston johtokunta toimi vuosina 1963-1996. Johtokunnasta tuli opistolautakunta 1.4.1996 alkaen. Kuntien välisen sopimuksen mukaan sopimuskuntien valtuustot valitsevat opistolautakuntaan jäseniä seuraavas­ti: sijaintikaupunki 5 jä­sentä, Multian kunta 2 jäsentä, Petäjä­veden kunta 2 jäsentä sekä kukin valitsemil­leen jä­senille henkilö­kohtaiset varajäsenet. Valitsemistaan varsinaisista jäsenistä Keuruun kau­pungin­valtuusto nimeää puheenjohtajan, Multian ja Petäjäveden kunnanvaltuustot nimeävät vuorotel­len vaalikausittain varapuheenjohtajan. Johtokunnan / opistolautakunnan […]

1960-luku

Kirjoittanut Aune Kivimäki 2003 Opiston perustaminen Maahamme perustettiin ensimmäinen työväenopisto vuonna 1899 ja ensimmäinen kansalaisopisto vuonna 1916. Lähtökohtana oli heikoissa oloissa elävän väen elinolojen parantaminen. Opistot tarjosivat mahdollisuuden opiskella hyviä kansalaistaitoja sekä kohottaa yleissivistystä. Toiminnan alkuunpanijoina olivat kaupunkien sivistyneistö ja työväenyhdistykset. Ensimmäiset opistot palvelivatkin lähinnä kaupunkien työväen sivistystarpeita. Uudet oppilaitokset otettiin vastaan hyvillä mielin, koska […]