Search

Multialla muisteltua

Piano-opetusta Multialla Muistellut Kalevi Hakasalo, kirjoittanut Helena Kukkamo (2014) Kun alle 16-vuotiaiden musiikinopetus tuli mahdolliseksi Keuruun kansalaisopistossa syksyllä 1974, aloitettiin Multialla heti piano-opetus Hakasalon johdolla. Siihen osallistui lähinnä ala-asteikäisiä tyttöjä ja poikia kolmasluokkalaisista ylöspäin, mutta joukossa oli myös yläasteen oppilaita. Ryhmiä oli useita. Pitkämatkaiset saivat opetusta heti koulun jälkeen, kirkonkyläläiset kävivät enimmäkseen iltaisin. Itse opetus […]

1960-luku

Kirjoittanut Aune Kivimäki 2003 Opiston perustaminen Maahamme perustettiin ensimmäinen työväenopisto vuonna 1899 ja ensimmäinen kansalaisopisto vuonna 1916. Lähtökohtana oli heikoissa oloissa elävän väen elinolojen parantaminen. Opistot tarjosivat mahdollisuuden opiskella hyviä kansalaistaitoja sekä kohottaa yleissivistystä. Toiminnan alkuunpanijoina olivat kaupunkien sivistyneistö ja työväenyhdistykset. Ensimmäiset opistot palvelivatkin lähinnä kaupunkien työväen sivistystarpeita. Uudet oppilaitokset otettiin vastaan hyvillä mielin, koska […]